Menu

Info til trænere

image Fodboldskoletrænere 2020

Trænerens rolle
Trænerens rolle/attitude er afgørende for godt træningsmiljø og for gode oplevelser til kampe/stævner, samt for at bevare den gode kemi mellem spillere, trænere og forældre. Træneren er således en frontfigur for en god sportslig og menneskelig attitude indadtil i klubben og udadtil til kampe og stævner. Trænere i klubben skal altid stræbe efter at efterleve følgende:

Omgangstone:
• En ordentlig og anerkendende tone i forhold til spillere, medtrænere og forældre
• Udvise en oprigtig interesse for spillerne inden for og uden for banen
• En åben, ærlig og tillidsfuld dialog.

Coaching:
• Coachingen skal foregå i børnehøjde og med ord og udsagn børnene kender eller lærer af træneren
• Coachingen skal være situationsbestemt. (se næste side – situationsbestemt ledelse) Det vil sige, at det gode eksempel i øvelsen skal italesættes frem for en diffus redegørelse for det, som skal læres. Det er læringsmæssigt lettere for spillerne at opfange den rette situation i den vellykkede udførelse. Ligeledes skaber det også en oplevelse af succes for spillerne og træneren
• Træneren skal med andre ord finde de gode eksempler frem for at fejlrette! Der tages udgangspunkt i hvad der ønskes at opnå, konkret hos den enkelte spiller, fremfor hvad vi skal undgå.
• Træneren skal forsøge at finde nogle konkrete punkter, som træneren vil lære spillerne ved den ”specifikke øvelse xx”
• Træneren skal ligeledes være opmærksom på, at “ikke-coaching” også er lærerigt. Det kan fremme kreativiteten hos spilleren, hvis spilleren selv skal finde løsninger.
• Træneren skal efter bedstevis lave træningsøvelser, der overføres i kampene, således der skabes en rød tråd mellem træning og kamp.

Organisering:
• Træneren skal altid forsøge at planlægge og organisere sin træning/kampe på forhånd. Det gør både træningen bedre for spillerne og lettere for træneren
• Træneren skal altid stræbe efter at komme i god tid, så der er overblik over materiale, og hvis det er muligt at stille øvelser op på forhånd.

Fremtoning:
• Træneren skal fremstå med klubbens træningstøj til såvel træning som kampe. Det er et vigtigt signal, at man som træner fremstår med et sportsligt udseende
• Træneren skal bevare den anerkendende og positive attitude i såvel sejre som nederlag
• Træneren skal yderligere leve op til alkoholpolitikken og øvrige regler, som er gældende for trænere i klubben.

Samarbejde:
• Træneren skal være åben over for nye ideer fra spillere, medtrænere og ledere
• Træneren skal forsøge at være fleksibel og se på hvilket hold, den enkelte spiller udvikler sig bedst på. Det gælder også, hvis ens spiller skal deltage i andre træninger og ekstra træninger
• Træneren skal altid have den enkelte spillers læring og klubben som helhed for øje, frem for sit eget hold.

 

Luk